על זהר זוזי בתמונות מתוך העתונים הנצחה
שירים שזהר אהב יזכר קטעי וידיאו דברים לזכרו
האתר של זוזי מכתבי תנחומים כתבו לנו