תמונתו האחרונה של זהר

זהר דורון
5.10.1998 - 12.8.1977אתר זה מוקדש לזכרו של בננו אשר נפל בסוכות תשנ"ט בלבנון